ZAKRES USŁUG

 

W imieniu pokrzywdzonych dochodzimy wszelkich roszczeń finansowych związanych z:
> wypadkami drogowymi

> wypadkami w gospodarstwie rolnym

> wypadkami przy pracy

Prowadzimy sprawy przeciwko zakładom opieki zdrowotnej oraz ich ubezpieczycielom o odszkodowania związane ze skutkami BŁĘDÓW MEDYCZNYCH. Zajmujemy się sprawami o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla osób POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM (pobicia, przestępstwa seksualne i in.). W ramach pomocy w w/w sprawach nasi prawnicy reprezentują pokrzywdzonych w postępowaniu karnym zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od rezultatu - to wyłącznie prowizja od uzyskanego odszkodowania, płatna dopiero po jego uzyskaniu. Zależy nam więc, aby uzyskać dla naszych klientów najwyższe kwoty.Wypadki drogowe

KOMU PRZYSŁUGUJE ODSZKODOWANIE?
Uprawnionymi do odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku mogą być:
> kierowca (jeśli wypadek był z winy innego uczestnika ruchu)
> pasażerowie (nawet jeśli sprawcą jest małżonek, dziecko)
> piesi
> rowerzyści
Uwaga! Jeśli poszkodowanym jest dziecko poniżej 13 roku życia, przysługuje mu odszkodowanie nawet, jeśli było sprawcą wypadku komunikacyjnego (np. wybiegło bezpośrednio przed samochód).

 

MIAŁEM WYPADEK DROGOWY! CO MI PRZYSŁUGUJE?
Osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym może uzyskać (z polisy OC sprawcy):
> zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę
(cierpienie fizyczne i psychiczne, uszczerbek na zdrowiu, oszpecenie itd.)
> zwrot wszelkich kosztów poniesionych w wyniku wypadku (koszty leczenia, prywatnych wizyt lekarskich, dojazdów, lekarstw, środków ortopedycznych, rehabilitacji itp.)
> wyrównanie utraconych dochodów lub rentę z tytułu utraconych zarobków
> rentę z tytułu zwiększonych potrzeb

 

W PRZYPADKU ŚMIERCI POSZKODOWANEGO
osoby najbliższe (tj. rodzice, małżonkowie, dzieci, ale również wnukowie, konkubenci) mogą uzyskać (z polisy OC sprawcy):
> zadośćuczynienie pieniężne (za krzywdę, ból, cierpienie, tęsknotę wywołane stratą)
> odszkodowanie za pogorszenie sytuacji materialnej
> rentę (osoby, które były na utrzymaniu zmarłego)
> zwrot kosztów pogrzebu i nagrobka

 

W WYPADKU ZOSTAŁ USZKODZONY MÓJ SAMOCHÓD!
Niewiele osób wie, że ubezpieczyciel pojazdu sprawcy (z OC), powinien zwrócić koszt naprawy pojazdu przy użyciu nowych, oryginalnych części i to niezależnie od tego, czy mamy zamiar naprawiać pojazd w serwisie, przy użyciu części używanych, zamienników czy w ogóle go nie naprawiać. Ubezpieczyciele powszechnie zaniżają odszkodowania z tytułu kosztów napraw powypadkowych. Często bezzasadnie przyjmują również tzw. „szkodę całkowita” co jest niekorzystnie dla poszkodowanego.

 

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, ubezpieczyciel powinien również zwrócić koszt wynajmu samochodu zastępczego przez czas niezbędny do naprawy.

 

Pomagamy w uzyskaniu PEŁNEGO odszkodowania.

Wypadki przy pracy

W związku z wypadkiem przy pracy, niezależnie od świadczeń z ZUS, osoba poszkodowana może żądać roszczeń uzupełniających od pracodawcy (lub jego ubezpieczyciela - jeśli pracodawca wykupił polisę OC), jeśli wypadek był spowodowany przez jego zaniedbania.
Można uzyskać te same rodzaje świadczeń co w przypadku wypadków komunikacyjnych.

 

WYPADKI W GOSPODARSTWIE ROLNYM
Jeżeli z winy posiadacza gospodarstwa rolnego doszło do wypadku w gospodarstwie rolnym lub w związku z funkcjonowaniem tego gospodarstwa, można wystąpić o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy gospodarstw rolnych (jest to ubezpieczenie obowiązkowe). Dotyczy to także wypadków spowodowanych przez nienależycie pilnowane zwierzęta hodowlane i psy stróżujące.

 

Można uzyskać te same rodzaje świadczeń co w przypadku wypadków komunikacyjnych.

Błędy medyczne

BŁĄD MEDYCZNY MOŻE POLEGAĆ NA:
> błędnej diagnozie
> niewłaściwym leczeniu
> błędnej organizacji lub zakażeniu szpitalnym
> naruszeniu praw pacjenta

 

Pacjent, a w przypadku jego śmierci, najbliżsi mogą wystąpić z szeregiem roszczeń finansowych do placówki medycznej i jej ubezpieczyciela.

 

W wielu przypadkach, aby ocenić czy doszło do błędu medycznego potrzebna jest wiedza specjalistyczna. W razie potrzeby Centrum Odszkodowań KLAIMS uzyskuje prywatne opinie lekarskie wydane przez niezależnych, wysokiej klasy specjalistów. Opinie te pozwalają nam na ocenę szans powodzenia sprawy przed jej wniesieniem.

 

W przypadku błędów medycznych można uzyskać te same rodzaje świadczeń co w przypadku wypadków komunikacyjnych.