CZĘSTE PYTANIA

 

> BLISKA MI OSOBA ZGINĘŁA W WYPADKU W 1998 ROKU CZY MAM JESZCZE SZANSĘ NA ZADOŚĆUCZYNIENIE?
TAK. Zgodnie z najnowszym orzecznictwem osobom, które straciły najbliższych przysługuje zadośćuczynienie za związane z tym cierpienie także wówczas, gdy wypadek wydarzył się w dawniejszych latach. Datą graniczną jest 10 sierpnia 1997 r.

 

...

 

> UCIERPIAŁAM W WYPADKU KTÓRY SPOWODOWAŁ MÓJ MAŁŻONEK. JESTEM WSPÓŁWŁAŚCICIELKĄ SAMOCHODU. CZY PRZYSŁUGUJE MI ODSZKODOWANIE?

TAK. Ubezpieczyciel jest odpowiedzialny za szkodę na osobie jakiej doznał współmałżonek w wypadku spowodowanym przez drugiego małżonka.

 

...

 

> ZOSTAŁEM POTRĄCONY PRZEZ SAMOCHÓD. SPRAWCY NIE USTALONO. CZY MAM SZANSĘ NA ODSZKODOWANIE?

TAK. W sytuacji, gdy sprawcy wypadku nie ustalono, a także gdy sprawca nie opłacił ubezpieczenia OC, podmiotem zobowiązanym do naprawienia całej szkody jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.